REGULAMIN SKLEPU

Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy firmy F.H. "DUDEK" GRAŻYNA DOBROWOLSKA, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem nowy.podkladkizfilcu.istore.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym nowy.podkladkizfilcu.istore.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez F.H. "DUDEK" GRAŻYNA DOBROWOLSKA na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia F.H. "DUDEK" GRAŻYNA DOBROWOLSKA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je F.H. "DUDEK" GRAŻYNA DOBROWOLSKA, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na F.H. "DUDEK" GRAŻYNA DOBROWOLSKA

Gwarancje i reklamacje

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym nowy.podkladkizfilcu.istore.pl są objęte gwarancją producenta obejmującą jakość materiału i kleju oraz termin przydatności do 2 lat od daty produkcji (przed użyciem produktu).
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z F.H. "DUDEK" GRAŻYNA DOBROWOLSKA. 
 3. Klient indywidualny ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia. 

Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie nowy.podkladkizfilcu.istore.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep - tj. Grupa Allegro Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182 wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Do rozstrzygania sporów z klientami instytucjonalnymi będzie właściwy sąd w Krakowie.